Dojčenie bez bolesti    Láska, neha, zdravie 

» O HEMOROIDOCH

Hemoroidy ("zlatá žila")                                                                                                                       

sú rozšírené žilové splete v bezprostredom vonkajšom alebo

vnútornom okolí análneho otvoru. Vyskytujú sa asi u 70% dospelej populácie.

Niektorým pacientom hemoroidy, najmä ak sú malé, vôbec nespôsobujú

problémy alebo ak, tak len občas, trvajú krátko a sú ľahko zvládnuteľné.

Iným zas naopak, sa hemoroidy často zapaľujú alebo krvácajú. To. či uvedené

problémy má pacient viac alebo menej často, závisí od mnohých faktorov, ako

sú veľkosť, lokalizácia hemoroidov, pridružené choroby a pod.

Zdroj: http://www.gastroenterolog.com