Dojčenie bez bolesti    Láska, neha, zdravie 

» Ochrana osobných údajov
Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá pre ochranu osobných údajov spoločnosti Alfamedica s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“).

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariaďuje ochraňovať osobné údaje fyzických osôb.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú:
1.    Z akého dôvodu a aké informácie zhromažďujeme
2.    Ako tieto údaje používame
3.    Ako získať prístup k svojim osobným údajom a ako ich aktualizovať
4.    Ako dlho budú osobné údaje uchovávané a ako ich odstrániť
5.    Prečo je súhlas so spracovaním osobných údajov povinnou súčasťou objednávky

1.) Z akého dôvodu a aké osobné údaje zhromažďujeme
a) Zhromažďujeme osobné údaje zákazníka, ktoré musia byť povinnou súčasťou faktúry za tovar objednaný prostredníctvom stránok spoločnosti http://www.alfamedica.sk/ .
Týmito údajmi sú meno, priezvisko a presné bydlisko. Faktúru zašle spoločnosť zákazníkovi v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, platného na území Slovenskej republiky.

b) Zhromažďujeme e-mailovú adresu, na ktorú zákazník obdrží informácie o stave a spracovaní objednávky a faktúru v elektronickej podobe.
E-mailová adresa slúži zároveň ako prihlasovacie meno do ZÁKAZNÍCKEJ SEKCIE, čo je systém, prostredníctvom ktorého môže zákazník sledovať stav spracovania svojich objednávok a zasielať autorizované dotazy.

c) Zhromažďujeme telefonický kontakt pre prípad, že bude nutné kontaktovať zákazníka z dôvodu neúplne alebo nesprávne zadaných údajov z bodov a) a (alebo) b), alebo pri podozrení na nesprávnosť údajov uvedených v bodoch a) a (alebo) b).

2.) Ako tieto údaje používame
a) Dbáme na bezpečnosť zhromažďovaných osobných údajov a v žiadnom prípade ich bezdôvodne  neposkytujeme tretím stranám. Výnimkou sú prípady vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných údajov a spoločnosti zabezpečujúce donášku objednaného tovaru (Slovenská pošta a.s. a zmluvná kuriérska spoločnosť GLS Slovakia).

b) Zhromaždené e-mailové adresy môže spoločnosť použiť na rozposielanie informačných správ, ktoré súvisia s objednanými produktmi alebo novinkami v tovarovom portfóliu spoločnosti. K posielaniu takýchto správ dáva zákazník súhlas dobrovoľným označením tejto možnosti pri objednávaní.

3.Ako získať prístup k svojim osobným údajom a ako ich aktualizovať

Prístup k svojim údajom, sú zákazníkovi k dispozícii v automatizovanom systéme, ktorý je na stránkach spoločnosti vedený pod názvom ZÁKAZNÍCKA SEKCIA. Do tejto časti sa zákazník prihlasuje zadaním e-mailovej adresy, ktorú uviedol pri objednávke produktu (služby) a hesla, ktoré mu bolo zaslané pri registrácii do systému.
Zmenu údajov môže zákazník vykonať kedykoľvek po prihlásení sa do systému. K údajom zákazníka má prístup aj spoločnosť, ktorá môže údaje zmeniť na základe telefonickej alebo písomnej žiadosti zákazníka (formou e-mailu, SMS správy alebo listu).

4.Ako dlho budú osobné údaje uchovávané a ako ich odstrániť

Osobné údaje budú v automatizovanom systéme uchovávané (uložené) dovtedy, kým zákazník nepožiada o zrušenie svojho účtu. Ak zhodnotí, že objednanie ďalších produktov  (služieb), ktoré spoločnosť ponúka, už neuskutoční, môže požiadať spoločnosť o definitívne zmazanie svojho účtu a to použitím akéhokoľvek komunikačného nástroja.

5.Prečo je súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov povinnou súčasťou objednávky

Objednaním produktu alebo služby prostredníctvom objednávkového formulára na stránkach spoločnosti, telefonicky, e-mailom, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, musíme zákazníkovi vystaviť faktúru. O tejto povinnosti pojednáva bod 1) písmeno a) týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.

Tieto pravidlá sa môžu meniť, preto odporúčame zákazníkovi, občas skontrolovať ich aktualizáciu.

Aktualizované 25.12.2013